آموزشآموزش مهارتهای هفت گانهاینترنتدرس فیلم

آشنایی با اینترنت

اینترنت برگرفته از دو کلمه international (بین المللی ) و network (شبکه ) میباشد . و روی هم رفته شبکه بین المللی خوانده میشود . در این بخش در ابتدا به آشنایی با اصطلاحات اولیه اینترنت و شبکه میپردازیم سپس مباحث مرور گر و ایمیل را بررسی میکنیم .

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا